728x90reklamalani

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA “HASAN ALİ YÜCEL”
KONULU KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Yarışmanın amacı
Madde-1 Cumhuriyet Döneminin, çok yönlü kişiliğe sahip seçkin bir eğitim, kültür ve siyaset
adamı olarak kabul edilen Hasan Ali Yücel’i doğum tarihi olan 17 Aralık (1897 ) da
hatırlamak ve anlamak konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.
Yarışmanın konusu
Madde-2 Hasan Ali Yücel’in eğitim felsefesi nasıldı?, eğitim düşüncesi ve Türk milli
eğitimine katkısı neydi?, Hasan Ali Yücel’e göre öğretmen nasıl olmalı?, öğrencilerden
beklentileri nelerdi? sorularına cevap teşkil edecek şekilde gençliğin kaleminden Hasan Ali
Yücel‘i anlamak ve anlatmak için ortaöğretim öğrencileri arasında “Hasan Ali Yücel” konulu
kompozisyon yazma yarışması düzenlenmiştir.
Yarışmanın kapsamı
Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde
aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile
yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
Yarışmaya katılacaklar
Madde-4 Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm ortaöğretim okulları
öğrencileri katılabilir.
Eserde aranacak şartlar
Madde-5 Yarışmaya katılacak kompozisyonlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:
 Kompozisyon “Hasan Ali Yücel” konusu işlenirken, Hasan Ali Yücel’in eğitim
felsefesi nasıldı? , eğitim düşüncesi ve Türk milli eğitimine katkısı nedir?
sorularına da cevap teşkil edecek şekilde yazılacaktır.
 Özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır.
 Bilgisayarda Word formatında, 2 A4 boyundaki kâğıda, Ariel yazı tipi ile 12 punto ve 1,5
satır aralıklı olarak yazılacaktır.
 Yarışmaya katılacak öğrenciler, ek’te yer alan öğrenci adı-soyadı, okulu, sınıfı, adres ve
telefon bilgilerinin yer aldığı “Taahhüt Formu” nu doldurarak imzalayacaklardır.
 Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.
 Eserler en geç 10 Aralık 2018 tarihine kadar muhtarlığa teslim edilecektir.
Başvuru
Madde-6 Yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirmeleri; Çiğdem Mahallesi Muhtarlığıyla
seçilecek komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.
Ödüllendirme ve ödül töreni
Madde-7 Yarışmada ilk üç dereceye giren eserlerin sahibi öğrencilerin Çiğdem Mahallesi
Muhtarlığıyla belirlenecek ödülleri; Hasan Ali Yücel ‘i anma gününde verilecektir.
Diğer Hususlar
Madde-8
 Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde
yayımlanmamış olacaktır.
 Muhtarlığa gönderilen eserler iade edilmeyecektir. Eserin hukuki ve bilimsel sorumluluğu
eser sahibine ait olacaktır. Eserlerin kitap ortamında yayımlanmasından herhangi bir hak
iddia edilmeyecektir.
 Yarışmaya katılan öğrenci ve velileri bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş
sayılacaklardır.

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA “HASAN ALİ YÜCEL”
KONULU KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI TAAHHÜTNAME

Çiğdem Mahallesi Muhtarlığınca düzenlenen ve konusu “Hasan Ali Yücel’i anlamak
ve anlatmak” olarak belirlenen kompozisyon yarışması için yazdığım eserden telif
ücreti talebimin olmayacağını, eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait
olacağını, eserle ilgili tüm tasarruf hakkını Çiğdem Mahallesi Muhtarlığına
devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile birlikte gönderdiğimi
beyan ve taahhüt ederim.

ÖĞRENCİNİN

ADI -SOYADI
OKULU SINIFI VE NUMARASI
ADRES

TELEFON NO
VELİSİNİN ADI-SOYADI
VELİSİNİN İMZASI

 

 

 

Fatih Fethi AKSOYBaşkandan HaberlerBiten EtkinlikORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA “HASAN ALİ YÜCEL” KONULU KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışmanın amacı Madde-1 Cumhuriyet Döneminin, çok yönlü kişiliğe sahip seçkin bir eğitim, kültür ve siyaset adamı olarak kabul edilen Hasan Ali Yücel’i doğum tarihi olan 17 Aralık (1897 ) da hatırlamak ve anlamak konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Yarışmanın konusu Madde-2 Hasan Ali Yücel’in eğitim felsefesi...Bağımsız, Tarafsız, Gönüllü