728x90reklamalani

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 6 Ocak 2019 Pazar günü saat 14:00’de çoğunluk aranarak, Derneğimiz Kültür Evinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 13 Ocak 2019 Pazar günü aynı yerde ve aynı saatte, çoğunluk aranmaksızın, yapılacaktır.

Tüm üyelerimize ve Mahalle sakinlerimize duyurulur.

GÜNDEM

  1. Açılış, toplantı yeter sayısının tespiti, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
  2. Divan Başkanı ve iki yazıcı üye seçimi ile Divan Başkanlığına toplantı tutanağı imza yetkisinin verilmesi.
  3. Gündemin okunması, varsa değişiklik önerilerinin alınması ve görüşülmesi, gündemin oylanması.
  4. Onur Üyeliği için tekliflerin alınması ve görüşülerek onur üyeliği verileceklerin belirlenmesi.
  5. Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet Raporlarının okunması.
  6. Faaliyet raporları ile ilgili görüşlerin alınması ve ibralarının ayrı ayrı oylanması.
  7. 2019 yılı faaliyet planı ve tahmini bütçe ile 2019 yılı üyelik aidatının belirlenmesi.
  8. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi.
  9. Dilek ve temenniler, kapanış.

 

 

                                                                                                               Yönetim Kurulu

 

 

http://www.cigdemim.org.tr/wp-content/uploads/2018/12/genel-kurul-250x180.jpghttp://www.cigdemim.org.tr/wp-content/uploads/2018/12/genel-kurul-82x89.jpgFatih Fethi AKSOYBaşkandan HaberlerBiten EtkinlikDerneğimizin Olağan Genel Kurulu 6 Ocak 2019 Pazar günü saat 14:00’de çoğunluk aranarak, Derneğimiz Kültür Evinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 13 Ocak 2019 Pazar günü aynı yerde ve aynı saatte, çoğunluk aranmaksızın, yapılacaktır. Tüm üyelerimize ve Mahalle sakinlerimize duyurulur. GÜNDEM Açılış, toplantı yeter sayısının tespiti, Saygı...Bağımsız, Tarafsız, Gönüllü