728x90reklamalani

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 5 Ocak 2020 Pazar günü saat 13:00’de çoğunluk aranarak, Derneğimiz Kültür Evinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 12 Ocak 2020 Pazar günü 13:00’de Çiğdem Çankaya Evi Hasan Ali Yücel Etkinlik Salonunda, çoğunluk aranmaksızın, yapılacaktır.

 Tüm üyelerimize ve Mahalle sakinlerimize duyurulur.

GÜNDEM

1. Açılış, toplantı yeter sayısının tespiti, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

2. Divan Başkanı ve iki yazıcı üye seçimi ile Divan Başkanlığına toplantı tutanağı imza yetkisinin verilmesi.

3. Gündemin okunması, varsa değişiklik önerilerinin alınması ve görüşülmesi, gündemin oylanması.

4. Onur Üyeliği için tekliflerin alınması ve görüşülerek onur üyeliği verileceklerin belirlenmesi.

5. Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet Raporlarının okunması.

6. Faaliyet raporları ile ilgili görüşlerin alınması ve ibralarının ayrı ayrı oylanması.

7. 2020 yılı faaliyet planı ve tahmini bütçenin görüşülmesi.

8. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi.

9. Dilek ve temenniler, kapanış.

                                                                                                          Yönetim Kurulu

Fatih Fethi AKSOYBaşkandan HaberlerBiten EtkinlikToplantılarDerneğimizin Olağan Genel Kurulu 5 Ocak 2020 Pazar günü saat 13:00’de çoğunluk aranarak, Derneğimiz Kültür Evinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 12 Ocak 2020 Pazar günü 13:00’de Çiğdem Çankaya Evi Hasan Ali Yücel Etkinlik Salonunda, çoğunluk aranmaksızın, yapılacaktır.  Tüm üyelerimize ve Mahalle sakinlerimize duyurulur. GÜNDEM 1. Açılış, toplantı yeter sayısının tespiti, Saygı Duruşu ve...Bağımsız, Tarafsız, Gönüllü