tüm etkinlikler ve grafikler -2019DERNEĞİMİZİN AMACI

Mahallemizin çağdaş kent gereklerine uygun altyapı ve çevre düzenlemelerine yardımcı olmak, bu konularda belediyelerle ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapmaktır. Mahallenin ihtiyacı olan eğitim, sağlık ve spor tesislerinin tespit edilmesi ve bir an önce yapılmasının sağlanması.Mahallemizde mevcut olan eğitim, spor ve sağlık tesislerinin bakim, onarım ve korunmalarına yardımcı olmak ve etkin bir şekilde kullanılmalarını sağlamak.Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik kurslar açmak, bu konuda çalışanlara yardımcı olmak.Kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek.Mahalle sakinlerinin tanışmalarını, birlikte vakit geçirmelerini sağlayarak dayanışmayı artıracak etkinlikler düzenlemek.

MİSYON

Çiğdem Mahallesi sakinlerinin Sosyal, kültürel, fiziksel ve zihinsel açıdan gelişmesine katkı sağlayacak ve yaşam kalitesini yükseltecek hizmetleri, gönüllülük ve katılımcılık esasıyla sunmak.

VİZYON:

Ankara’nın en yaşanılabilir, güvenilir ve örnek alınan bir mahallesi olmak.

DEĞERLERİMİZ

  • Atatürk İlke Ve Devrimlerine Bağlı, Katılımcı, Ekip Çalışmasına İnanan
  • Proje Yönetimi Anlayışı İle Çalışan, Duyarlı, Güvenilir, Gönüllü
  • Örgütlü Yaşamı Savunan, SİYASİ PARTİLERE KARŞI TARAFSIZ Ve BAĞIMSIZ
  • Dayanışmacı, Yardımsever, Paylaşımcı
  • Öncü, Özverili, Kaliteye Önem Veren
  • Bilinçlendirici, Hoşgörülü, Önyargısız
  • Şeffaf, Ayrımcılığa Karşı, Çevre Ve Doğaya Özen Gösteren
  • Çağdaş, İnsan Ve Hayvan  Haklarına Saygılı
  • Sanatsever, İşbirliğine Açık, Yenilikçi
  • Öğrenen Bir Organizasyon

Dernek Tüzük’ü (pdf Formatında)

Üye Kayıt Formu (pdf Formatında)

Kroki ve Mahalle Planı

bagisci-haklari-beyannamesi

onayli-bilanco-2013

onayli-bilanco-2014

onayli-bilanco-2015

Gelir-Gider Tablosu-31.12.2016

gelir-gider tablosu-2017

gelir-gider tablosu-2018

tüm etkinlikler ve grafikler -2019