No Adı-Soyadı Üniversite Bölüm Sınıf
1 Adem Ünsal Afyon Kocatepe Ün. İİBF İşletme 1
2 Cangül Ocak Kocaeli Ün arkeoloji 4
3 Durak Acer Kırıkkale Ün. Kontrol ve Otomasyon 2
4 Esmegül Duran ODTÜ Eğitim Fen Bilgisi Öğrt. Hz
5 Havva Göçer Yozgat Bozok Ün. İİBF İktisat 2
6 İlkcan Alkurt Aksaray Ün. İİBF Kamu Yönetimi 1
7 Merve Akdoğan Hacettepe edebiyat Türk Dili ve edebiyatı 1
8 Özge Karabay Gazi Müh. Endüstri Müh. Hz
9 Sinem Toprak AÜ Dil Tarih İspanyol dili ve Edebiyatı 3
10 Soner Garip Kayseri Erciyes Ün. Türkçe Öğretmenliği 4
11 Uğur Ülkü Akdeniz Ün. Fen Fak Matematik 1
12 Yankı Güneş AÜ Zıraat Fak. Toprak Bilimi 1